Д Р В О    Ц Е Н Т А Р

 

      Фирмата Дрво Центар Дооел Кочани е основана во 2003 година во областа на дрвната индустри?а, планира?е и комерци?а и е главно ангажирана во производство на производи од масивно дрво. Производите од дрво се еколошки, практични и естетски префинети , обезбедува??и чувство на топлина и удобност. Со нашата професионалност и одговорност во работе?ето гарантираме за квалитет на нашите производи и сериозен пристап кон Вашите бара?а.

      Во нашата фирма воспоставен е целосен високо техничкo - технолошки процес на производство ко? започнува со биче?е  на трупци во современа пилана, паре?е во парилна (со парен котел), суше?е во сушара ко?а е целосно автоматизирана со комп?утерско следе?е на влажност. Комплетно заокружениот производствен процес и високиот квалитет на готовите производи се многу ефективни и придонесуваат за нашата професионалност во работе?ето.   Во прилог, видео запис:

 

 

      

 

                                                                                            ДРВО ЦЕНТАР Кочани Македони?а