Д Р В О    Ц Е Н Т А Р

 

      Фирмата Дрво Центар Дооел Кочани е основана во 2003 година во областа на дрвната индустрија, планирање и комерција и е главно ангажирана во производство на производи од масивно дрво. Производите од дрво се еколошки, практични и естетски префинети , обезбедувајќи чувство на топлина и удобност. Со нашата професионалност и одговорност во работењето гарантираме за квалитет на нашите производи и сериозен пристап кон Вашите барања.

      Во нашата фирма воспоставен е целосен високо техничкo - технолошки процес на производство кој започнува со бичење  на трупци во современа пилана, парење во парилна (со парен котел), сушење во сушара која е целосно автоматизирана со компјутерско следење на влажност. Комплетно заокружениот производствен процес и високиот квалитет на готовите производи се многу ефективни и придонесуваат за нашата професионалност во работењето.   Во прилог, видео запис:

 

 

      

 

                                                                                            ДРВО ЦЕНТАР Кочани Македонија